תקציבי הישיבות

המעודכנים מעדכנים - תקציבי הישיבות. "מחטף לילי": ליברמן תוקף לאחר העברת התקציב לחרדים...

תקציבי הישיבות
"מחטף לילי": ליברמן תוקף לאחר העברת התקציב לחרדים
הישג: הישיבות ניצלו מקיצוצים