שר הביטחון גנץ

המעודכנים מעדכנים - שר הביטחון גנץ. נחתם: ארה''ב מחויבת לשמור על העליונות הישראלית...

שר הביטחון גנץ
נחתם: ארה''ב מחויבת לשמור על העליונות הישראלית
שר הביטחון גנץ במכון הביולוגי לקראת תחילת הניסויים בבני אדם
גנץ מעצבן עם נושא הצוללות • הליכוד: ממחזר בשביל הסקרים