הגבלות הקורונה

המעודכנים מעדכנים - הגבלות הקורונה. הוצאה לחל''ת בגלל שלא חוסנה: בית הדין חייב להשיב לעבודה...

הגבלות הקורונה
הוצאה לחל''ת בגלל שלא חוסנה: בית הדין חייב להשיב לעבודה
ראש הממשלה: הגבלות הקורונה מתחילות לחזור
בתום למעלה משנה של הגבלות ריחוק הכנסת חוזרת לשגרה
שר הבריאות הודיע: כלל ההגבלות בשטח מדינת ישראל יוסרו
הממשלה האריכה את התקנות האוסרות על יציאה למדינות מסוכנות
המלצות לבתי הכנסת ומנייני הרחוב לאור האירועים האחרונים
משרד הבריאות מבקש להביא לאישור הממשלה החמרות ליוצאים ונכנסים ממדינות בסיכון