הגבלות הקורונה

המעודכנים מעדכנים - הגבלות הקורונה. הממשלה האריכה את התקנות האוסרות על יציאה למדינות מסוכנות...

הגבלות הקורונה
הממשלה האריכה את התקנות האוסרות על יציאה למדינות מסוכנות
המלצות לבתי הכנסת ומנייני הרחוב לאור האירועים האחרונים
משרד הבריאות מבקש להביא לאישור הממשלה החמרות ליוצאים ונכנסים ממדינות בסיכון