בתי ההוראה

המעודכנים מעדכנים - בתי ההוראה. ערב כיפור: רבני בתי ההוראה 'המאורות' במוקד ההלכתי עם הרופאים...

בתי ההוראה
ערב כיפור: רבני בתי ההוראה 'המאורות' במוקד ההלכתי עם הרופאים