הסדרת ההתיישבות הבדואית

המעודכנים מעדכנים - הסדרת ההתיישבות הבדואית. לראשונה: פקחים יסיירו בשטחי C כנגד בנייה לא חוקית של פלסטינים...

הסדרת ההתיישבות הבדואית
לראשונה: פקחים יסיירו בשטחי C כנגד בנייה לא חוקית של פלסטינים