עמר בר לב

המעודכנים מעדכנים - עמר בר לב. החכי''ם שולחים תנחומיהם למשפחת החייל שנהרג הבוקר עומר טביב...

עמר בר לב
החכי''ם שולחים תנחומיהם למשפחת החייל שנהרג הבוקר עומר טביב
נקבע: זו רשימת העבודה לכנסת ה-24