פתח תקווה

המעודכנים מעדכנים - פתח תקווה. הילדה צרחה: "נתתי לה את המפתחות והיא נעלה את עצמה ברכב"...

פתח תקווה
הילדה צרחה: "נתתי לה את המפתחות והיא נעלה את עצמה ברכב"