יתר לחץ דם

המעודכנים מעדכנים - יתר לחץ דם. שר הבריאות: "נגבש תכנית לאומית להתמודדות עם ההשמנה בישראל"...

יתר לחץ דם
שר הבריאות: "נגבש תכנית לאומית להתמודדות עם ההשמנה בישראל"
אלכוהול: צוחק מי שצוחק אחרון