המקומות הקדושים

המעודכנים מעדכנים - המקומות הקדושים. שווינגר: "היו לנו מהנדסים בשטח, הדרישות המשטרתיות בוצעו אחת לאחת"...

המקומות הקדושים
שווינגר: "היו לנו מהנדסים בשטח, הדרישות המשטרתיות בוצעו אחת לאחת"
סוכל נסיון פיגוע דקירה במערת המכפלה
שבוע וחצי להילולת הרשב"י: הפרטים האחרונים נסגרים