מתאם השבויים והנעדרים

המעודכנים מעדכנים - מתאם השבויים והנעדרים. מבקר המדינה פרסם דו"ח מיוחד הטיפול בשבויים והנעדרים...

מתאם השבויים והנעדרים
מבקר המדינה פרסם דו"ח מיוחד הטיפול בשבויים והנעדרים