ועד הרבנים

המעודכנים מעדכנים - ועד הרבנים. סמוך לכותל: ועד הרבנים של זק"א ערכו כינוס חיזוק והערכה למתנדבים...

ועד הרבנים
סמוך לכותל: ועד הרבנים של זק"א ערכו כינוס חיזוק והערכה למתנדבים
ועד הרבנים התפללו בציון רבי יהודה בר אילעי