ועד הרבנים

המעודכנים מעדכנים - ועד הרבנים. מעמד הודיה היסטורי בעמוקה: הרבנים במעמד הודיה על השידוכים...

ועד הרבנים
מעמד הודיה היסטורי בעמוקה: הרבנים במעמד הודיה על השידוכים
סמוך לכותל: ועד הרבנים של זק"א ערכו כינוס חיזוק והערכה למתנדבים