רבי שמואל קמניצקי

המעודכנים מעדכנים - רבי שמואל קמניצקי. זקן ראשי הישיבות מכחיש את השמועות: מעולם לא פסקתי על דעת החיסון החדש...

רבי שמואל קמניצקי
זקן ראשי הישיבות מכחיש את השמועות: מעולם לא פסקתי על דעת החיסון החדש