הגאון רבי שמואל קמניצקי

המעודכנים מעדכנים - הגאון רבי שמואל קמניצקי. זקן ראשי הישיבות מכחיש את השמועות: מעולם לא פסקתי על דעת החיסון החדש...

הגאון רבי שמואל קמניצקי
זקן ראשי הישיבות מכחיש את השמועות: מעולם לא פסקתי על דעת החיסון החדש