אמר הגאון הגדול

המעודכנים מעדכנים - אמר הגאון הגדול. על מה אמר הגאון הגדול רבי עמרם פריד ש'זו מצווה גדולה מאד'?...

אמר הגאון הגדול
על מה אמר הגאון הגדול רבי עמרם פריד ש'זו מצווה גדולה מאד'?