"מי אדיר"

המעודכנים מעדכנים - "מי אדיר". דודי ביטרן בסינגל ביכורים – "מי אדיר"...

"מי אדיר"
דודי ביטרן בסינגל ביכורים – "מי אדיר"