סגר לילי

המעודכנים מעדכנים - סגר לילי. רוני נומה: "אנחנו מזהים אדישות מדאיגה, יש אגדות על חיסוני עדר"...

סגר לילי
רוני נומה: "אנחנו מזהים אדישות מדאיגה, יש אגדות על חיסוני עדר"