משבר מזון עולמי

המעודכנים מעדכנים - משבר מזון עולמי. פוטין: "פתוחים לדיאלוג עם אוקראינה"...

משבר מזון עולמי
פוטין: "פתוחים לדיאלוג עם אוקראינה"
"אין לישראל תכנית למקרה של משבר מזון עולמי"