עקיבא שכטר

המעודכנים מעדכנים - עקיבא שכטר. 'ואמר ביום ההוא': עקיבא שכטר בקליפ בכורה...

עקיבא שכטר
'ואמר ביום ההוא': עקיבא שכטר בקליפ בכורה