מריבות

המעודכנים מעדכנים - מריבות. ריב עד כלות הנשימה: נמנעים מהצלת חיי חולים בגלל ריבים מטופשים...

מריבות
ריב עד כלות הנשימה: נמנעים מהצלת חיי חולים בגלל ריבים מטופשים