לעוד בוקר של

המעודכנים מעדכנים - לעוד בוקר של. שלמה נאמן: "אנחנו מתעוררים לעוד בוקר של פינוי מיותר"...

לעוד בוקר של
שלמה נאמן: "אנחנו מתעוררים לעוד בוקר של פינוי מיותר"