המרגש שמעה תפילתי

המעודכנים מעדכנים - המרגש שמעה תפילתי. שלום ברנהולץ ברגסה ווקאלית לשירו המרגש ״שמעה תפילתי״...

המרגש שמעה תפילתי
שלום ברנהולץ ברגסה ווקאלית לשירו המרגש ״שמעה תפילתי״