ח''כ ווליד טאהא

המעודכנים מעדכנים - ח''כ ווליד טאהא. רע״ם באולטימטום לבנט: להעביר היום סמכויות מנהלת הבדואים...

ח''כ ווליד טאהא
רע״ם באולטימטום לבנט: להעביר היום סמכויות מנהלת הבדואים
מכה לקואליציה: רע״מ לא ישתתפו ולא יצביעו על חוקים