מפלגת הישראלים

המעודכנים מעדכנים - מפלגת הישראלים. אדלשטיין נגד חולדאי: "עושה פוליטיקה על חשבון בריאות הציבור"...

מפלגת הישראלים
אדלשטיין נגד חולדאי: "עושה פוליטיקה על חשבון בריאות הציבור"
בעקבות 'נאום נצרת': 'המשותפת'-מגנים, בליכוד-מתגוננים
דן הראל מצטרף לחולדאי וניסנקורן