רבי דוד אבוחצירא

המעודכנים מעדכנים - רבי דוד אבוחצירא. האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא לגר"ש אלתר: "התגעגענו לראותכם"...

רבי דוד אבוחצירא
האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא לגר"ש אלתר: "התגעגענו לראותכם"