ניחום אבלים

המעודכנים מעדכנים - ניחום אבלים. בעקבות לחץ מהשטח: חשש שאנשי רשות "סוררים" יצטרפו לעימותים...

ניחום אבלים
בעקבות לחץ מהשטח: חשש שאנשי רשות "סוררים" יצטרפו לעימותים