עיריית בת ים

המעודכנים מעדכנים - עיריית בת ים. המשרד להגנת הסביבה מגביר את האכיפה נגד משליכי פסולת בחופים...

עיריית בת ים
המשרד להגנת הסביבה מגביר את האכיפה נגד משליכי פסולת בחופים
בבת ים נערך תרגיל חילוץ והצלה בחירום
בשורה לציבור החרדי: החוף הנפרד ישודרג