בבא סאלי

המעודכנים מעדכנים - בבא סאלי. מיוחד: נכד ה'בבא סאלי' בתפילה בציון סידנא רבי יעקב שריקי • גלריה...

בבא סאלי
מיוחד: נכד ה'בבא סאלי' בתפילה בציון סידנא רבי יעקב שריקי • גלריה
הראשון לציון: "קורא לממשלת ישראל לחזור בה"
צפו: הגרי"ח אוהב ציון על הבבא סאלי
הילולת צדיקים: ה'בבא סאלי' זצ''ל