הרבנות הראשית לישראל

המעודכנים מעדכנים - הרבנות הראשית לישראל. חצור: עצרת לרגל ה-30 לפטירתו של הרב הראשי...

הרבנות הראשית לישראל
חצור: עצרת לרגל ה-30 לפטירתו של הרב הראשי
"אני שואף להפוך את המקום הזה למשרד לענייני דת ומדינה"