קצירת חיטים

המעודכנים מעדכנים - קצירת חיטים. האדמו"ר משומרי אמונים יצא עם החסידים לקצירת חיטים...

קצירת חיטים
האדמו"ר משומרי אמונים יצא עם החסידים לקצירת חיטים