רבי חיים קנייבסקי

המעודכנים מעדכנים - רבי חיים קנייבסקי. מכל הזוויות: שידור חוזר של הלווית שר התורה...

רבי חיים קנייבסקי
מכל הזוויות: שידור חוזר של הלווית שר התורה
"משמת ר' חיים - פסקו השקדנים" • ספריו והתמדתו של שר התורה
צפו: שר התורה חושף את ראשי התיבות בספרי ה'חזון איש'
מה דעתו של שר התורה על קרקע לקיום מצוות שמיטה?
הגר''ח קנייבסקי עונה: האם מותר לשאת בן אחותו?
בראשותו של שר התורה: בחורי הישיבה ערכו סיום על 80 מסכתות
צפו: תשעה באב בבית מרן שר התורה
האזינו: מרן שר התורה בשיעור על מסכת שביעית בירושלמי
הגר''ח קנייבסקי: "מגיל שלוש צריך ללמד מושגים בהלכות שמיטה"
שר התורה הורה להוסיף למשגיח את השם "יוסף"