פקיסטן

המעודכנים מעדכנים - פקיסטן. דיון אנטישמי באו"ם עקב 'שומר חומות' • סנקציות...

פקיסטן
דיון אנטישמי באו"ם עקב 'שומר חומות' • סנקציות
סדרת פיצוצים באפגניסטן ובפקיסטן