בתי מדרש

המעודכנים מעדכנים - בתי מדרש. חבר המועצת הירושלמי: להרוס את בתי הכנסת הלא-חוקיים...

בתי מדרש
חבר המועצת הירושלמי: להרוס את בתי הכנסת הלא-חוקיים
הילולת צדיקים: ה'סבא' מנובהרדוק זצ''ל
״אתם שואלים - משרד הבריאות עונה״