שבע ברכות

המעודכנים מעדכנים - שבע ברכות. גלריה מהילולת האדמו''ר מסאווראן ושבע ברכות...

שבע ברכות
גלריה מהילולת האדמו''ר מסאווראן ושבע ברכות
גלריה משבע ברכות לנכד האדמו"ר מדושינסקיא
שמחת השבע ברכות האחרון בבית ספינקא - מעליץ • גלריה
שבע ברכות וסיום מסכת ביצה אצל הגרמ"מ קלוגר • גלריה
שמחת שבע ברכות לבת האדמו"ר מסטרעטין • גלריה
שמחת בית זוועהיל: שבע ברכות מרכזי • תיעוד
שמחת השבע ברכות בחצרות אביר יעקב סאדיגורה - זוועהיל - ערלוי‎‎
שמחת השבע ברכות המרכזי בחסידות ספינקא • גלריה
סיכום שבע ברכות בשמחת בית ויזניץ - וויען - ראדמישלא - דעעש
האדמו"ר הפתיע את החסידים ודרש: "לא לבטל תורה בגלל קמפיין"