פני שבת

המעודכנים מעדכנים - פני שבת. שמוליק סוכות מכניס אתכם לאווירת השבת: מחרוזת ״פני שבת״...

פני שבת
שמוליק סוכות מכניס אתכם לאווירת השבת: מחרוזת ״פני שבת״