נטילת לולב

המעודכנים מעדכנים - נטילת לולב. האם יש לברך את ברכת האילנות דווקא בחודש ניסן...

נטילת לולב
האם יש לברך את ברכת האילנות דווקא בחודש ניסן
פרשת תרומה: האם בית המקדש השלישי ירד מהשמיים