נטילת לולב

המעודכנים מעדכנים - נטילת לולב. פרשת וישלח: האם ניתן לברך על מצווה לאחר עשייתה?...

נטילת לולב
פרשת וישלח: האם ניתן לברך על מצווה לאחר עשייתה?
מאות תגובות מרגשות לפעילות חגי תשרי של 'שובו' בכל הארץ
האם יש לברך את ברכת האילנות דווקא בחודש ניסן
פרשת תרומה: האם בית המקדש השלישי ירד מהשמיים