תחנת החלל הבינלאומית

המעודכנים מעדכנים - תחנת החלל הבינלאומית. מחמם מנועים: מחר - איתן סטיבה צפוי להמריא לחלל...

תחנת החלל הבינלאומית
מחמם מנועים: מחר - איתן סטיבה צפוי להמריא לחלל
לוויין רוסי גרם לאיבוד שליטה בתחנת החלל הבינלאומית