הגמרא

המעודכנים מעדכנים - הגמרא. 113 לאמרי יוסף מספינקא • כתבה מקיפה...

הגמרא
113 לאמרי יוסף מספינקא • כתבה מקיפה
פרשת תזריע - מצורע: האם מותר להכווין נוסע בשבת
האם מותר לעמוד בצפירה?
פרשת שמיני: האם חובה לבדוק בזמן הזה אורז מתולעים
האם מותר לומר 'הנני מוכן ומזומן' לפני ספירת העומר
פסח: האם מותר לשתות מיץ ענבים בארבעת הכוסות
פרשת צו: האם מותר לאכול בשר אדם
פרשת ויקרא: איזו ברכה יש לברך על מצה בריי
האם יש לברך את ברכת האילנות דווקא בחודש ניסן
• 4 בסידרת פרק שירה, גודלו של היקום במספרים • צילומים נדירים