סאמי אבו ורדה

המעודכנים מעדכנים - סאמי אבו ורדה. המזכירה בבית הספר הקלידה והוכרה כנפגעת עבודה...

סאמי אבו ורדה
המזכירה בבית הספר הקלידה והוכרה כנפגעת עבודה
האם העיסוק בכבאות עלול לפגוע בשמיעה?
העוזר לא הגיע לעבודה והרצף קיבל התקף לב