"נחמו נחמו עמי"

המעודכנים מעדכנים - "נחמו נחמו עמי". יצחק רייס עם עמיחי סובר בקליפ חדש: "נחמו נחמו עמי"...

"נחמו נחמו עמי"
יצחק רייס עם עמיחי סובר בקליפ חדש: "נחמו נחמו עמי"