הרב לוי ביסטריצקי

המעודכנים מעדכנים - הרב לוי ביסטריצקי. זעזוע בצפת: הושחת קברו של רב העיר צפת לשעבר...

הרב לוי ביסטריצקי
זעזוע בצפת: הושחת קברו של רב העיר צפת לשעבר