"מרכז רבני אירופה"

המעודכנים מעדכנים - "מרכז רבני אירופה". השחיטה הכשרה: פולין לא תגביל את ייצוא הבשר הכשר לאירופה...

"מרכז רבני אירופה"
השחיטה הכשרה: פולין לא תגביל את ייצוא הבשר הכשר לאירופה
תחת אבטחה כבדה: הרב לוי יצחק גוטליב הוכתר לרב קהילת חב"ד בגרמניה