"מרכז רבני אירופה"

המעודכנים מעדכנים - "מרכז רבני אירופה". במעמד שגריר ישראל ורבנים: נחנך מרכז החסד האירופאי בבירת גיאורגיה...

"מרכז רבני אירופה"
במעמד שגריר ישראל ורבנים: נחנך מרכז החסד האירופאי בבירת גיאורגיה
"מחזקים את ידו": מאות רבני אירופה תומכים ברב הראשי
"מרכז רבני אירופה" שיגר מאה אלף חנוכיות לקהילות היהודיות באירופה
מפקח המקוואות בדק במסע לאוקראינה מעל ממנין מקוואות
במעמד מרגש: נחנכו קברי האחים שנרצחו בשנות השואה
אוקראינה: נחנך הסניף הראשון של מרכז החסד האירופאי
השחיטה הכשרה: פולין לא תגביל את ייצוא הבשר הכשר לאירופה
תחת אבטחה כבדה: הרב לוי יצחק גוטליב הוכתר לרב קהילת חב"ד בגרמניה