אמבולנס ממוגן ירי

המעודכנים מעדכנים - אמבולנס ממוגן ירי. אמבולנס ממוגן ירי יועבר לשימוש כוחות ההצלה האוקראינים...

אמבולנס ממוגן ירי
אמבולנס ממוגן ירי יועבר לשימוש כוחות ההצלה האוקראינים