ההסתה הפלסטינית

המעודכנים מעדכנים - ההסתה הפלסטינית. "אונר"א הפרה הסכם עם ארה"ב וקיבלה במרמה תקציב"...

ההסתה הפלסטינית
"אונר"א הפרה הסכם עם ארה"ב וקיבלה במרמה תקציב"