ההסתה הפלסטינית

המעודכנים מעדכנים - ההסתה הפלסטינית. "לא זכורה פעילות רשמית נגד ההסתה הפלסטינית כמו בתקופה האחרונה"...

ההסתה הפלסטינית
"לא זכורה פעילות רשמית נגד ההסתה הפלסטינית כמו בתקופה האחרונה"