תקיפה אנטישמית

המעודכנים מעדכנים - תקיפה אנטישמית. נעצר חשוד בתקיפת הבחור החרדי ברכבת הקלה...

תקיפה אנטישמית
נעצר חשוד בתקיפת הבחור החרדי ברכבת הקלה
הפוגרום נמשך: ראש ישיבה הותקף ביפו