הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק

המעודכנים מעדכנים - הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק. העתירו תפילה: זקן ראשי הישיבות בסכנת חיים וצריך לעבור ניתוח סבוך...

הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק
העתירו תפילה: זקן ראשי הישיבות בסכנת חיים וצריך לעבור ניתוח סבוך