הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק

המעודכנים מעדכנים - הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק. ר''י שפת אמת בניחום אבלים אצל הגרמ"ד סולובייצ'יק • צפו...

הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק
ר''י שפת אמת בניחום אבלים אצל הגרמ"ד סולובייצ'יק • צפו
תיעוד: ראש הישיבה עלה למירון כדי להתפלל על זקן ראשי הישיבות
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א בקריאה נרגשת ביותר: "ספר תורה שרוי בצער"
העתירו תפילה: זקן ראשי הישיבות בסכנת חיים וצריך לעבור ניתוח סבוך