של מרוקו בישראל

המעודכנים מעדכנים - של מרוקו בישראל. הרב עמאר בירך את השגריר המרוקאי הראשון...

של מרוקו בישראל
הרב עמאר בירך את השגריר המרוקאי הראשון