חנוכיות

המעודכנים מעדכנים - חנוכיות. אלפי סטים של ד' מינים לסוכות הופצו בקהילות ברחבי אירופה...

חנוכיות
אלפי סטים של ד' מינים לסוכות הופצו בקהילות ברחבי אירופה
לפיד מאיים: "אני ארדוף אתכם"
חנוכה עמוס פעילות בחב"ד גן יבנה
נשיא המדינה: "אסור לכם לפחד, או להנמיך ראש"
הדלקות נרות חנוכה בכותל בצל הקורונה
ונשמרתם: סכנות ימי החנוכה והדרך להישמר מהן
הלכות חנוכה: סוגי חנוכיות הדרגות ואם הכוסית מזכוכית