שמירת העיניים

המעודכנים מעדכנים - שמירת העיניים. סיכום שבע ברכות בשמחת בית ויזניץ - וויען - ראדמישלא - דעעש...

שמירת העיניים
סיכום שבע ברכות בשמחת בית ויזניץ - וויען - ראדמישלא - דעעש
הרב גלזר: מעלת שמירת העיניים