הישיבה

המעודכנים מעדכנים - הישיבה. מאות חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשמחת סאווראן | גלריה...

הישיבה
מאות חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשמחת סאווראן | גלריה
60,000: לאחר שגנבו מישיבה את הסכום החזירו משכם את הכסף