הדף היומי

המעודכנים מעדכנים - הדף היומי. מהי סגולתן העצומה של י"ג מידות רחמים? • דף היומי...

הדף היומי
מהי סגולתן העצומה של י"ג מידות רחמים? • דף היומי
במה מועילה התפילה, אם הכל נגזר כבר בראש השנה? • דף היומי
איזה פרי קדוש בקדושת שביעית דווקא בשנה השניה לשמיטה? • דף היומי
הדף היומי מסכת ראש השנה דף יד
הדף היומי מסכת ראש השנה דף יג
אלו הלכות שמיטה נוהגות דוקא בשנה השמינית? • דף היומי
מהי ברכת האילנות? • דף היומי
מה ההבדל בין "פר" ו"בן בקר"? • דף היומי
מנין לומדים שיש להוסיף תוספת שבת? • דף היומי
מנין לומדים שיש להוסיף תוספת שבת? • דף היומי