'חסדי לב'

המעודכנים מעדכנים - 'חסדי לב'. זינוק עצום בחודש האחרון במספר המשפחות שפנו להדרכה בהתנהלות כלכלית...

'חסדי לב'
זינוק עצום בחודש האחרון במספר המשפחות שפנו להדרכה בהתנהלות כלכלית